Vacature Penningmeester (onbezoldigde functie)

welcome team 5109838 640

Met ingang van 1 september 2020 zoekt Stichting Dans+ een nieuwe Penningmeester die zich wil inzetten voor een inclusieve danswereld. Na een jaar fijn samengewerkt te hebben nemen wij namelijk afscheid van onze (moeilijk te vervangen) penningmeester; Jaap-Jan Stapel die de danssector verruilt voor de sportsector.

Wie zoeken wij? Wij zoeken een penningmeester met:

  • Kennis en inzicht in financiële processen;
  • Ervaring op het gebied van financiële administratie is een pre;
  • Een relevant netwerk in het culturele en/of sociale domein;
  • Een hart voor de inclusieve samenleving.

Wat zijn de taken van de Penningmeester?

  • De Penningmeester is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot financiële aspecten;
  • Controleert/voert de financiële administratie, samen met een daarvoor aangestelde boekhouder
  • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de gemaakte afspraken tijdens bestuursvergaderingen;
  • Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
  • Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd wordt en het financiële jaarverslag niet onnodig afwijken van de richtlijnen;
  • Beheert de kas en de bankrekening in overleg met de directie;

De Penningmeester wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het bestuur komt 3x per jaar bijeen, naast de jaarvergadering. Het staat de bestuursleden daarnaast vrij om actief betrokken te zijn bij de activiteiten van Stichting Dans+.

Het gaat om een onbezoldigde functie.

Wie zijn wij?

Stichting Dans+ is een stichting met een grote uitdaging; wij zetten ons in voor een inclusieve en diverse danswereld, en maken ons hard voor het toegankelijk maken van dans, zodat iedereen mee kan doen - ongeacht fysieke, mentale of cognitieve beperking. Dans is niet lichaam gebonden, en dus kent dans met de juiste methodiek, hulpmiddelen en infrastructuur geen beperkingen.

Om dit doel te bereiken, richt Stichting Dans+ haar pijlen op het beïnvloeden van beeldvorming, het ontwikkelen van een landelijke en duurzame dansinfrastructuur, en het stimuleren van danseducatie en talentontwikkeling voor iedere danser. De dansactiviteiten van Stichting Dans+ vallen daarom onder vier pijlers: 1) educatie, 2) participatie, 3) performance, en 4) professionalisering (consultancy, onderzoek & training).

Hierbij hebben wij lange termijndoelstellingen geformuleerd voor een periode van dertig jaar. We willen een structurele verandering binnen de reguliere danswereld teweeg brengen en realistisch gezien gebeurd dat niet van de ene op de andere dag.

Solliciteren

Wil jij onderdeel uitmaken van deze beginnende maar professionele stichting die zich met hart en ziel inzet voor haar visie en missie, dan horen wij graag van je!

Om te solliciteren of bij vragen kan je contact opnemen met Isis Geurts via info@dansplus.nl of 06-29437759.  Solliciteren kan tot 1 augustus 2020. Voor meer informatie over de stichting: www.dansplus.nl .

Deel via: