de huidige situatie

Volgens het woordenboek betekent ‘inclusie’ de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardigheid. Alhoewel kunst en cultuur mogelijkheden voor inclusie bieden, zijn er ook grenzen aan deze toegankelijkheid. Voor één specifieke doelgroep zijn deze grenzen letterlijk en figuurlijk voelbaar: mensen met een fysieke, mentale of cognitieve beperking (Geurts, A & Geurts, I, Boekman 115, naar een inclusief cultuurbestel). 

 

Een situatieschets van Nederland identificeert vier grenzen aan de cultuurparticipatie van dansers met een beperking

 

grafiek1

Door bovengenoemde grenzen is het voor dansers met een beperking vaak nog niet mogelijk om als kind alle fases van danseducatie -1) kennismaking, 2) oriëntatie (verkenning), 3) verdieping (ontwikkeling) en 4) talentontwikkeling (professionalisering)-, te doorlopen.

grafiek2

Om hoeveel kinderen gaat het precies ?

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat ruim één op de vier kinderen (0-25 jaar) een chronische aandoening  heeft (Verwey-Jonker instituut, 2019). Hierin zijn kinderen met een verstandelijke beperking of lichamelijk letsel niet mee genomen. Ondanks dat de levensverwachting van deze kinderen toeneemt vanwege verbeterde gezondheidszorg , ervaren zij veelal een mindere kwaliteit van leven. Onder andere op het gebied van sport en bewegen, ze zijn bijvoorbeeld minder vaak lid van een sportvereniging (Verwey-Jonker instituut, 2019). We kunnen aannemen dat dit ook geldt voor kunst en dans (Monsma, 2019).  

Circa 300.000 leerlingen volgen passend onderwijs en onderzoek wijst aan dat zij moeilijk tot geen aansluiting vinden bij het reguliere kunsteducatie aanbod (Monsma, lkca, 2018). Het blijkt nu dat de rest van deze doelgroep verspreid is over reguliere primaire (en voortgezet) onderwijs.

De doelgroep (0-25 jaar) die geen tot moeilijk aansluiting vindt bij kunsteducatie (waar dans onder valt) is dus wellicht groter dan tot nu toe gedacht werd, aangezien het zich niet beperkt tot het speciaal onderwijs.

IMG 20190828 WA0003

integratie en inclusie

Dit laat zien dat integratie en inclusie van kinderen (en jongeren tot (jong)volwassenen) met een chronische ziekte, aandoening, handicap of beperking iedereen aangaat.  ‘Het sociale ideaal dat insluiting tot uitdrukking brengt, is een ideaal van gemeenschappelijk lidmaatschap: niemand wordt de toegang ontzegd tot activiteiten en praktijken die centraal staan in het leven van de samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenhangende samenleving’ (Gray, 2000 geciteerd in Houston, 2009, blz. 207).

Om inclusie en integratie te bereiken zijn de dansactiviteiten van Stichting Dans+ niet uitsluitend voor diegene met een beperking, iedereen is welkom!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan hier naar ons beleidsplan

DSC 8515